افتخار دیگر، نورپردازی هوشمند مسابقه شوتبال از شبکه نسیم

با درایورهای هوشمند اسکن

محصول شرکت دانش بنیان آترین نوین

مجری آقای امیر حسین رستمی

مجری پروژه آقای اسدی