چراغ سیلندری

چراغ سیلندری مناسب برای تامین نور عمومی محیط در انواع تک رنگ، آر جی بی  و فول کالر آدرس پذیر موجود می باشد.

چراغ سیلندری را می توان به دو صورت روکار و توکار با سفارش تعداد وات مورد نظر ( 15 وات، 30 وات، 45 وات و . . .) استفاده نمود. چراغ سیلندری فیوزر، دفیوزر و بلک لایت موجود می باشد.

                   سیلندری سقف خونه تمام رنگ rgb       چراغ سیلندری فول کالر تک رنگ rgb     gif سیلندری فول کالر گیف

              ...

چراغ سیلندری

چراغ سیلندری مناسب برای تامین نور عمومی محیط در انواع تک رنگ، آر جی بی  و فول کالر آدرس پذیر موجود می باشد.

چراغ سیلندری را می توان به دو صورت روکار و توکار با سفارش تعداد وات مورد نظر ( 15 وات، 30 وات، 45 وات و . . .) استفاده نمود. چراغ سیلندری فیوزر، دفیوزر و بلک لایت موجود می باشد.

                   سیلندری سقف خونه تمام رنگ rgb       چراغ سیلندری فول کالر تک رنگ rgb     gif سیلندری فول کالر گیف

                                             

                                               سیلندری سقفی       سیلندری تک رنگ تمام رنگ  

بیشتر

چراغ سیلندری