– نورپردازی محوطه بصورت کاملا هوشمند

– کنترل از طربق نرم افزار فارسی اسکن

– تغییر نور به 16 میلیون رنگ

– قابلیت هماهنگی با صدای محیط و موزیک